Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej casinovulkan-polska.top.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z serwisu.

Obowiązki użytkownika

Korzystanie ze strony casinovulkan-polska.top jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym przebywa oraz do niezakłócania działania strony i nieingerowania w jej zawartość.

  • Użytkownik nie może zamieszczać na stronie treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, pornograficznym, zawierającym wirusy, ani innych materiałów naruszających prywatność i dobre obyczaje.
  • Użytkownik nie może udostępniać swojego konta na stronie casinovulkan-polska.top osobom trzecim bez pisemnej zgody administratora.
  • Użytkownik nie może podejmować działań, które utrudniają korzystanie z serwisu innym użytkownikom.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku korzystania z serwisu.

Zabrania się wykorzystywania treści zamieszczonych na stronie casinovulkan-polska.top w celach komercyjnych bez pisemnej zgody administratora.

Ochrona danych osobowych

Strona casinovulkan-polska.top gwarantuje ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych osobowych jest casinovulkan-polska.top. Dane personalne są gromadzone w celach realizacji usług świadczonych przez stronę, a także w celach statystycznych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych casinovulkan-polska.top.

  • Przekazując dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez casinovulkan-polska.top w celach określonych w niniejszym regulaminie.
  • casinovulkan-polska.top zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych użytkownika organom ścigania w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie casinovulkan-polska.top są chronione prawem autorskim i stanowią własność serwisu lub zostały udostępnione na podstawie odpowiednich licencji.

Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub wykorzystywanie treści stron bez pisemnej zgody administratora.